Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna „SKRZYDŁO ANIOŁA” z siedzibą w 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 58/3 , reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia;

2. Kontakt z Administratorem: skrzydlo.aniola@op.pl; Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych;

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach wewnętrznych potrzeb Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust.1 lit A RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być:

– Członkowie Zarządu Stowarzyszenia;
– Członkowie Komisji Rewizyjnej w ramach przeprowadzonej przez nią kontroli zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia;
– Organ publiczny uprawniony do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
– Podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. w zakresie obsługi informatycznej;

7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z działalnością Stowarzyszenia oraz po upływie tego okresu w zakresie i terminie określonym ustawowo;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/n prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/n, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Realizacja: Sebastian Żaczek | 2010 - 2020